Obchodní podmínky

Provozovatelem webové stránky www.mahemahe.cz je: Marcela Pavlusová

Provozovatel není plátcem DPH.
 1. Všeobecná ustanovení

  Kupující učiněním závazné objednávky na portálu www.mahemahe.cz stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen "zboží").

 1. Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Zboží lze závazně objednat prostřednictvím rozehrání e-shopu dostupného na adrese www.mahemahe.cz. Smlouva vzniká úhradou objednávky provedenou po jejím potvrzení prodávajícím. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 1. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e­‑mailem. po zaplacení objednávky budete taktéž informováni o odeslání zásilky e­‑mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 1. Zrušení objednávky, odstoupení od kupní smlouvy, nepřevzetí zboží, vrácení zboží (reklamace)
  a) Odstoupení od kupní smlouvy: S výjimkou případů upravených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) má objednatel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez uvedení důvodů. Pokud se tak rozhodne, je objednatel povinen v uvedené lhůtě vrátit zboží na adresu prodávajícího. Poštovné a balné za odeslání vraceného zboží hradí objednatel. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Pokud nebude vrácené zboží v původním obalu, bude nést známky používání, bude poškozené, nebo nebude kompletní, má prodávající právo úměrně snížit vracenou částku za zboží.

  b) Nepřevzetí zboží: zákazník je povinný si objednané zboží převzít od doručovatele, případně do 14 dnů na poště, pokud ho pošta nezastihne na jeho adrese.

  c) Vrácení zboží reklamace: Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

 1. Cena a způsob úhrady

  Kupní cenu lze uhradit:

a/ hotově při převzetí objednávky v místě sídla prodávajícího

b/ předem převodem na účet číslo: 2301491922/2010 Fio banka

c/ dobírkou při převzetí zásilky

K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Při platbě předem na účet se předpokládá, že částka za objednané zboží bude uhrazena nejpozději do 14 dnů od objednání, není­‑li s prodávajícím ujednáno jinak. Při nezaplacení zboží v uvedené lhůtě si prodávající vyhrazuje možnost zrušení objednávky.

 1. Způsob doručení

Dodávky předmětu objednávky budou dle dostupnosti produktů, provozních možností prodávajícího a úhrady převodem realizovány v co nejkratším termínu, obvykle jsou vyexpedovány do 3-5 dnů.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Doklad o platbě vystavujeme na požádání. Nejsme plátci DPH.

Zboží dopravíme po celé České republice.

Náklady na dopravu :

a/ osobní odběr – zdarma

b/ cena dopravy je stanovena na 50Kč dle ceníku České pošty

Prodávající informuje kupujícího o odeslání zásilky. Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad neprodleně kontaktovat přepravce popř. provozovatele on­‑line obchodu.

V případě nevyzvednutí zásilky a opakovaného zaslání na žádost zákazníka hradí další poštovné zákazník v plné výši. Pokud nevyzvednutou objednávku zaplacenou převodem objednavatel zruší, má provozovatel právo strhnout si z částky celou částku, kterou zaplatil za doručení.

 1. Ochrana osobních dat

Odesláním osobní objednávky a registrací kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely tohoto internetového obchodu, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 1. Závěrečná ujednání

  Podáním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

Provozovatel on­‑line obchodu www.mahemahe.cz

Marcela Pavlusová

IČO:

Bankovní spojení: 2301491922/2010 Fio banka

Tel.: + 420 602 553 059

E­‑mail: mahemahe@email.cz

0

 .